Tuesday, October 9, 2012

സംഘപരിവാർ സൌഹൃദഹസ്തം എന്ന ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനം


സംഘപരിവാർ സൌഹൃദഹസ്തം എന്ന ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനം

മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിൽ കൌരവരെ പരാചയപ്പെടുത്തി വിജയശ്രീലാളിതരായ പാണ്ഡവർ, വലിയച്ചനും ശത്രുപക്ഷമായ കൌരവരുടെ പിതാവുമായ കൌരവരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരെ സന്ദർശിക്കുന്ന സന്ദർഭം. പുത്രനഷ്ടം കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവരെ ഒരോരുത്തരായി ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരിൽ മൂത്തവനായ യുധിഷ്ടിരനു ശേഷം ആലിംഗനത്തിനു തായാറെടുക്കുന്ന ഭീമനു പകരം ഭീമന്റെ മാതൃകയിൽ ഉള്ള പാറ കക്ഷ്ണം അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മുൻപിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഭീമനോടുള്ള പക മനസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രെർ ശക്തമായി നടത്തുന്ന ആലിംഗനത്തിന്നിടെ ഭീമനു പകരം വെച്ച പാറക്കല്ലു തകർന്നു തരിപ്പണമായ സംഭവം മഹാഭാരത കഥയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിൽ പകവെച്ചു, മുഖത്ത് ചിരിവരുത്തി ശത്രുവിനെ വലിച്ചുമുറുക്കി നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതയാണ് പിന്നീട് ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനംഎന്ന പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയത്. ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നക്കിക്കൊല്ലുക. ഭാരതാംഭയുടെ കണ്ണിലെ കരടായും, കാൻസറായും സംഘപരിവാരം വിലയിരുത്തി ശത്രുപക്ഷത്തു നിർത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, കമ്മ്മ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാനും, നക്കിക്കൊല്ലാനുമൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളായി ശ്രമം നടക്കുന്നു. സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ന്യൂനപക്ഷ വംശഹത്യകളും, കലാപങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വിവിധ മതമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരെ വശത്താക്കി നക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും മറുവശത്ത് അരങ്ങേറിയിരുന്നതു. അത്തരമൊരു ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനശ്രമം തന്നയാണ് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടുള്ള പുതിയ അടവുനയത്തിന്റെ പേരിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ബ്രാഹ്മണിസം തന്നിലേക്കവാഹിച്ചില്ലാതാക്കിയ മറ്റേതൊരു വിഭാഗങ്ങളെയും പൊലെതന്നെ വാരിപ്പുണർന്നു വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കാനും, ഇല്ലായ്മചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം.  

വളരെ തന്ത്രപരമാണ് സംഘപരിവാർ നീക്കം. ടിപി വധത്തോടു കൂടി പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ അടിത്തറയിൽ നേരിയ തോതിലെങ്കിലും വിള്ളൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഘടനാപരമായി പ്രതിസന്ധിനേരിടുന്ന സന്ദരഭം തന്നെയാണ് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ സഹായഹസ്തം സി പി എമ്മുനു നേരെ നീളുന്നതെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ കൂട്ടുകെട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കതോടൂള്ള കെ പിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരനം ഇവിടെ കൂട്ടിവായിക്കുന്നതു ഉചിതമായിരിക്കും. ടിപി വധക്കേസിൽ സിപീഎമ്മിനെതിരെ ഒരു പ്രസ്ഥാവന പോലും ഇറക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു സംഘപരിവാരം ആണെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചതു. സിപീഎം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ, പാർട്ടി എതിരാളികൾ കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടൂത്ത് കൊണ്ട് പാർട്ടിക്കെതിരെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കിയപ്പോൾ തീർത്തും മൌനവലംഭിച്ച സംഘപരിവാർ നിലപടുകൾ ഒരെ സമയം ദുരൂഹവും ശ്രദ്ധേയവുമായിരുന്നു. അതിലുപരി അടുത്തകാലത്തായി സിപീഎമ്മിന്റെ മുൻഗണനാക്രമത്തിലും പാർട്ടി പ്രചാരണങ്ങളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൌഹൃദാഹ്വാനത്തിനു സംഘപരിവാരത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം.

വാസ്തവത്തിൽ ചിരവൈരികളായ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും സംഘപരിവാരിനും ഇടയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു? മാർക്സീസവും ഫാസിസവും അടിസ്ഥാനപരമായി വിരുദ്ധധ്രുവങ്ങളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നതു. ഫാസിസം മുന്നൊട്ടു വെക്കുന്ന അക്രമാസക്തവും ഏകപക്ഷീയവുമായ മതാത്മ്ക ദെശീയതയെന്ന അടിസ്ഥന അശയത്തിനെതിയുള്ള നിലപാടുകളും ആശയങ്ങളുമാണ് ലൊകത്തെമ്പടുമുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതു. തീവ്രദേശീയത എന്ന വാദം തന്നെ മാർക്സിസം പടെ നിരാകരിക്കുന്നു. പകരം ദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഐക്യമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മാർക്സിസം ഊന്നൽ നൽകുന്നതു. ചരിത്രത്തിലൊടനീളം ഫാസിസവും മാർക്സിസവും വിരുദ്ധ ചേരിയിലാണ് നിലകൊണ്ടത്. വ്യത്യസ്ത പാഥകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചതു. അക്രമാസക്ത ഫാസിസത്തിന്റെയും തീവ്രദേശീയതയുടെയും കിരാതമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടും അതിജീവിച്ചും കൊണ്ടാണ് ലൊകത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാളിതുവരെ സഞ്ചരിച്ചതു. എന്നിട്ടും മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി സഹകരണം ആകാമെന്ന നിലക്കുള്ള നിലപാടുമായി സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ടുവരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ്?  മാറ്റം ആർക്കാണുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു? ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കോ അതോ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊ? മതേതര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥനമായ സിപീഎമ്മുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന വർഗ്ഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ആഹ്വാനത്തിന്റെ നെല്ലും പതിരും എന്തു? പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു പത്രപ്രസ്ഥവനക്കും, നിഷേധകുറിപ്പിനുമപ്പുറം മാനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്തുന്ന ആർക്കും ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിലോ, ഹിംസാത്മക അജണ്ട്കളിലോ മാറ്റം കാണുക സാധ്യമല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല പതിവിൽ കരുത്തോടെ പരമതവിദ്വെഷം മുഖ്യ അജണ്ടയാക്കിയ സ്വന്തം പ്രവർത്തനപദ്ധതികളുമായി യഥേഷ്ടം മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാസിസം. കിട്ടിയ ഏതവസരവും രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ വർഗ്ഗീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ തന്നെ ലവ്ജിഹാദ്, ലാൻഡ് ജിഹാദ്, മെഡിക്കൽ ജിഹാദ്, സിനിമാ ജിഹാദ്, ഹിന്ദു ടാക്സി, ഹിന്ദു ഡ്രൈവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മുതൽ അവസാനം ഷവർമ്മയിൽ വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു ഫാസിസത്തിന്റെ ഭീകരസ്പർശം. കാലങ്ങൽക്കു ശേഷം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു നേരെയും, ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നേരെയുമുള്ള സംഘപരിവാർ അതിക്രമം സമീപകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിസാര പ്രശനങ്ങളുടെ പേരിൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റ് അതിക്രമങ്ങൾക്കിരയാകുന്നു. ഹിന്ദുത്വ നേതാക്കളാകട്ടെ വിഷം വമിക്കുന്ന അത്യന്തം പ്രകോപനകരമായ പ്രസംഗങ്ങളുമായി നാടു ചുറ്റുന്നു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം. മുസ്ലിം ലീഗെന്ന പാർട്ടിയുടെ ഭരണപങ്കാളിത്തത്തെ തീർത്തും അസഹിഷ്ണുതയോടെ വീക്ഷിച്ചു പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനനിലപാടുകളിലൊ, പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തം.

ഇവിടെയാണ് എക്കാലവും ഫാസിസത്തിന്റെ എതിർ ചേരിയിൽ അടിസ്ഥനപരമായി നിലകൊണ്ട ചരിത്രമുള്ള മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടി നയങ്ങളിലും, പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമീപകാലത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നതു. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ വിമർശകർ ക്രൈസ്തവ കോൺഗ്രസ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കും പോലെ, കേരളത്തിലേ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദുപാർട്ടി എന്നാണ് പലരും സിപീഎമ്മിനെ വിലയിരുത്തിയിട്ടൂള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുസമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന, മാര്ക്സിസം അടിസ്ഥാന അശയമാക്കിയ പാർട്ടി. അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വലിയതോതിൽ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് അടുക്കുന്നതും പാർട്ടിയുടെ സഹയാത്രികരാകുന്നതും. അതും കോൺഗ്രസിന്റെ മൌനാനുവാദത്തോടെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ ബാബരീ ധ്വംസനത്തിനു ശേഷം. ബാബരീ മസ്ജിദ് വിഷയത്തിൽ കൊൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപടുകൾക്കെതിരെയും, കോൺഗ്രസിനോടുള്ള ലീഗ് ദാസ്യത്തിനെതിരെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നിലപാടുകളാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിംകളെ ഇടതുപക്ഷത്തൊടു അടുപ്പിക്കുന്നതു. പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ എക്കാലവും പ്രതിരോധവലയം തീർത്ത, പാർട്ടിക്ക് കടന്നൌകയറാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന മലബാരിലെ മുസ്ലിം മേഖലയിൽ കടന്നുകയറുവാനും ചെങ്കൊടി നാട്ടുവാനും ഇതോടുകൂടി മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ ലീഗിന്റെ എക്കാലത്തെയും പൊന്നാപുരം കോട്ടകളായ മഞ്ചേരിയും, കുറ്റിപ്പുറവുമെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ പടയോട്ടത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു. ലീഗിലെ പല പ്രമുഖരും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പരാചയത്തിന്റെ കയ്പ്പുനീർ കുടിച്ചു.

ഇതെല്ലാം മുസ്ലിം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നു പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ഈ സമൂഹത്തിനു തിരിച്ചെന്തു നൽകി എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരമാണ് സംഘപരിവാർ നടത്തിയ സൌഹൃദ ക്ഷണത്തൊളെംത്തിയ പാർട്ടി നിലപാടുകൾ. ലീഗിന്റെ നെടുംകോട്ടകളിലടക്കം ഇടതുപക്ഷത്തെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനു അധികാരത്തിലേറിയ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ നൽകിയ ആദ്യ സമ്മാനം തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചീഫ്സെക്രട്ടറിയായ മുസ്ലിം നാമധാരിയെ പുറത്താക്കികൊണ്ടാണ്. അതും ഇലക്ഷനിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ പരാചയപ്പെടുത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വിഭാഗത്തെ കൂടെനിർത്താൻ വേണ്ടിമാത്രം. കെരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പിന്തുണയോടെ മലപ്പുരം ജില്ലയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച്കൊണ്ട് നടന്ന കുപ്രചാരണവും ഭീകരവേട്ടെയെന്ന പേരിൽ നടന്ന മുസ്ലിം പീഡനവുമാണ് പിന്നീട് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതു. എൺപതു പിന്നിട്ട വന്ദ്യവയോധികരെ പോലും അർദ്ധരാത്രി വീടുവളഞ്ഞ് സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട്പോയി,. ഇടതുപക്ഷ പാളയത്തിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് ലഭിച്ച അടുത്ത സമ്മാനം. വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണനടപടികളിൽ നിന്നു മുസ്ലി കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം അവഗണന നേരിട്ടു. മലബാറ് എന്നും ശോഷിച്ചും തിരുവിതാംകൂർ എന്നും വയറു വീർത്തും കാണപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബീമാപള്ളിക്കടുത്തുള്ള ചെറിയതുറയിൽ ഒരു ക്രിമിനലിനു വെണ്ടി പൊലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ആറ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ. അതും കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിന്റെ ധീരസ്മരണകൾ മനസ്സിൽ താലോലിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പോലീസ് തന്നെ. അതു കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾകുള്ളിൽ കാസർകൊഡും സമാനമായ വെടിവെപ്പും കൊലപാതകവും. ഫാസിസ്റ്റ് നിയന്ത്രണമുള്ള സോഷ്യൽ സൈറ്റ്മീഡിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തുടക്കമിട്ട ലവ്ജിഹാദ് എന്ന പ്രാഹേളികക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവ്വ പിന്തുണയും നൽകിവഷളാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ തന്നെ. മുസ്ലിം സമുദായത്ത് പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തുന്ന നിലക്കുള്ള നിലപാടുകൾ പോലീസും പാർട്ടി അണികളും സ്വീകരിച്ചു. പലപ്പോഴും സംഘപരിവാരിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ ഈ ദുരാരോപണം പ്രചരിപ്പിച്ചു. മലബാറിൽ ലീഗുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാമുദായികമായി മാറിയതും ഈ കാലത്തു തന്നെ. സിപീഎം അണികളിൽ സംഘപരിവാരം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന ആരോപണവും ഈ സമയത്തു തന്നെ ഉയരുകയുണ്ടായി. ലീഗുമായി ഉടലെടുക്കുന്ന സംഘർഷത്തിനു വിലകൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് പള്ളികളും, മദ്രസകളും, അനാഥാലയങ്ങളുമായിരുന്നു. സംഘപരിവാരത്തേക്കാൾ ആവേശത്തോടെ മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നേരെയും ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു. പലപ്പോഴും സംഘപരിവാർ പ്രചാരണങ്ങളും പഥപ്രയോഗങ്ങളും ഇടതുപക്ഷവും ഉപയോഗിച്ചു. അഞ്ചാം മന്ത്രി വിഷയത്തിലും, എയിഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലുമെല്ലാം ഇരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രചാരണങ്ങൽക്ക് സമനതകൾ ഏറെയായിരുന്നു. അവസാനം മാഷാ അല്ലയില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്നു...മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും സംഘപരിവാരിനുമിടയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ എന്നു വ്യക്തം. സംഘപരിവാരം സ്വന്തം ആശയങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളുമായി മുന്നൊട്ടു പൊകവെ, സിപീഎമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന, പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനാശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം തന്നെയെന്നു പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച സമീപകാല നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.. കേരളത്തിലേ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു അണികൾ ഉള്ള പാർട്ടിയായ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നു സംഘപരിവാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഇത്തരം നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഭൂരിപക്ഷ ജനതയുടെ കൂട്ടുകെട്ടു.  

അതെസമയം ഇക്കാലമത്രയും ഇത്തരമൊരു ആഹ്വാനത്തിനു മുൻ കയ്യെടുക്കാൻ സംഘപരിവാരത്തിനു ധൈര്യം വന്നില്ല എന്നത് പ്രസക്തമാണ്. മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിക്കു വൊട്ടു മറിച്ചു നൽകിയ ചരിത്രമുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാരം. വടകരയിലും ബേപ്പൂരും തുടക്കമിട്ട കുപ്രസിദ്ധമായ കോലീബി കൂട്ടുകെട്ടു പോലും മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. ലീഗിനെ സഹകരിച്ചാൽ പോലും മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സഹിക്കില്ല എന്ന സംഘപരിവാർ നിലപാട്. അതിനു കാരണം സിപീഎം എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഉറച്ച ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ സാഹചര്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സംഘപരിവാരം. ഒരു കാലത്ത് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ കോലീബി കൂട്ടുകെട്ടിനു പകരം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടി- ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപീഎമ്മുമായി തന്ത്രപരമായ അടവുനയം ഉണ്ടായിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ബിജെപി നേതാവ് ഓ രാജഗോപാൽ തന്നെയാണ്. അത്തരം അത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് മാർക്ക്സിറ്റ് പാർട്ടിയോടൂള്ള ഫാസിസത്തിന്റെ സൌഹൃദഹസ്തത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടതു.

സ്പീഎം സംസ്ഥാന സ്ക്രട്ടറൈ സഖാവു  പിണറായി വിജയൻ  സംഘപരിവാരം നീട്ടിയ ഈ സൌഹൃദഹസ്തത്തെ തത്വത്തിൽ നിരാകരിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സ്വാധീനമുരപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകെളെ ചെറുത്തു തോല്പിക്കാനുള്ള നീക്കമൊന്നും പാർട്ടിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ദെയമാണ്. സിപീഎം എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിഛ്സിരുന്ന മതനിരപേക്ഷതയിൽ വെള്ളം ചേർത്തു സംഘപരിവാരം പ്രചാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞൊ അറിയാതെയോ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഗുണം പാർട്ടിക്കല്ല മറിച്ച് സംഘപരിവാറിനു മാത്രമാണെന്നത് നെയ്യാട്ടിങ്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപിയുടെ വൻ മുന്നെറ്റം തന്നെ ഉദാഹരണം. ഒരുകാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്റ്റ്രീയത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസിനു ഇന്നു യൂപിയിലും ബീഹാറിലും അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും ഈ മൃദുഹിന്ദുത്വ നയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഫാസിസം ഒരു ആശയമെന്ന നിലക്ക് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വാധീനമുരപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അതിനെതിരെ ചരിത്രപരമായ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട ഇടതുപക്ഷം സ്വയം തന്നെ സംഘപരിവാര ആശയങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വശംവദരായാൽ നേട്ടം ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കു മാത്രമായിരിക്കും. നഷ്ടം രാജ്യത്തിനും പിന്നെ പാർട്ടിക്കും. യൂപീഎ സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ മനം മടുത്തു രാജ്യത്തെ ജനത വീണ്ടും ഫാസിസറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിനു സ്വാകാര്യത നൽകാൻ സാധ്യത കാണുന്ന വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേന്റ മതേതര പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. എന്തിനെയും വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുക് എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടൂള്ള സംഘപരിവാരത്തിന്റെ പുതിയ നിലപാടുകൾ എന്നു ബ്രാഹമണ്യം സ്വന്തം ചിറകിലൊതുക്കി ഒന്നുമല്ലാതായി മാറിക്കൊന്റിരിക്കുന്ന ദലിത് ജനതയുടെ ഇന്നത് അവസ്ഥ തന്നെ ഉദാഹരണം.

പി.കെ നൌഫല്‍

1 comment:

  1. വര്‍ഗ്ഗീയതക്കെതിരെ എന്നും ഉറച്ച നിലപാടുകള്‍ എടുത്തിരുന്ന പാര്‍ട്ടി തന്നെയാണ് സിപിഎം . ബി ജെ പി ക്ക് കേരള നിയമ സഭയില്‍ എക്കൌണ്ട് തുറക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് സി പി എമ്മിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് . കാസര്‍കോട്‌ മണ്ഡലത്തില്‍ പലപ്പോഴും ബിജെപിയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലതിരുന്നിട്ടും സിപിഎം ലീഗിന് വോട്ടു മറിക്കരുന്ടെന്നത് പരസ്യമാണ് . ഇങ്ങിനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളില്‍ വേണ്ടത്ര വേരോട്ടം കിട്ടിയില്ല എന്നത് സിപിഎമ്മിനെയും മാറി ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിചെക്കാം എന്നു തോന്നുന്നു . ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും മാത്രമാണ് സിപിഎമ്മിന്‍റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ,ഈ രണ്ടിടത്തും പാര്‍ട്ടി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടികള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും

    ReplyDelete