Monday, January 11, 2010

മതവിശ്വാസം-സി.പി.എം ചെകുത്താനും കടലിനുമിടയില്‍

മതവിശ്വാസം-സി.പി.എം ചെകുത്താനും കടലിനുമിടയില്‍

കയ്ച്ചിട്ടിറക്കുവാനും വയ്യ, മധുരിച്ചിട്ടു തുപ്പാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയിലാണു സി.പി.എം. മതവിശ്വാസവും പാർട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസവും പാർട്ടി അണികളും എന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തെ മറികടക്കുവാൻ എങ്ങിനെ സാധിക്കുമെന്ന് പാർട്ടിക്ക്‌ ഇനിയും തിട്ടമില്ല. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ മതസംസ്ക്കാരമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മതനിരാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പാശ്ചാത്യൻ മോഡൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതെ നിലക്കവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ചരിത്രപരമായി സംഭവിച്ച പിഴവാണു. പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ചർച്ചും മുതലാളിമാരും ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏകസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെയാണു തദ്ദേശിയമായി ചർച്ചിനെയും മുതലാളിമാരെയും എതിർപ്പക്ഷത്തു നിറുത്തിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്കും പ്രമാണങ്ങൾക്കും, തത്വസംഹിതകൾക്കും യൂറോപ്പിൽ രൂപം കൊണ്ടത്‌. ഒരെ സമയം ചർച്ചിന്റെ അമിതാധികാര പ്രവണതയെയും അതു വഴി മതത്തെ തന്നെ തള്ളിപറഞ്ഞു കൊണ്ടാണു പിന്നീട്‌ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടികൾ പാശ്ചാത്യനാടുകളിൽ തരംഗമാവുന്നതും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽഅധികാരത്തിലെത്തുന്നതും.

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലം തുലോം വ്യത്യസ്ഥമായിരുന്നു. തൊഴിൽ മേഘല ജാതിപരമായ വൈജാത്യങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ചൂഷകർ എന്നും ചൂഷകരും ചൂഷിതർ എന്നും ചൂഷിതരുമായിരുന്നു. സവർണ്ണർ നിർമ്മിച്ച വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ജാതീ ഘടനയിൽ ചൂഷകർ എല്ലായ്പ്പോഴും സവർണ്ണരും ചൂഷിതർ അവർണ്ണരുമായിരുന്നു. പാർട്ടി കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന സവർണ്ണരുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ മറ്റോ ചൂഷിതരായ അവർണ്ണർക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കേണ്ടതിനു പകരം പാശ്ചാത്യൻ ഇറക്കുമതിയായ മതനിരാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്‌.

കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക്‌ കാരണമായിരുന്ന മത-മുതലാളിത്വ-ഭരണ വർഗ്ഗ ചുഷകരുടെ ഏകോപനം ഇന്ത്യയിലെ ചിലയിടങ്ങളിലെല്ലാം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ കടുത്ത അസംതൃപ്തി ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു. ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുകയെന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജന്മി-കുടിയാൻ ബന്ധം സകല സീമകളും കടന്നു തീർത്തും ചൂഷണോപാധിയായി മാറിയ സമയം. അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെ മുതലാളിമാക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളിലൂടെ ചൂഷണത്തിന്നിരയായ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവരെ പാർട്ടി ഘടനയിലേക്ക്‌ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടികൾക്ക്‌ പ്രയാസമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. മുതലാളിമാർക്കതിരെ തൊഴിലാളികളിൽ രൂപം കൊണ്ട വികാരത്തോടൊപ്പം മതവിദ്വേഷവും കൂടെ കൂട്ടിചേർത്ത്‌ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി തന്ത്രപരമായി ഘടനകൾ ശക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യമെന്നതിലുപരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട്‌ വെച്ച മതനിരാസത്തെ അണികൾ കണ്ണുമടച്ച്‌ പുണരുകയോ മതാചാരങ്ങളെ തിർത്തും അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല പല ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളും പാര്‍ട്ടി ആച്ചരങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടു. പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന തലപ്പോലിയൊക്കെ മതാചാരങ്ങളുടെ സ്വാധിനമായിരുന്നു. പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതായ പല നേതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരേ സമയം മതവിരുദ്ധത പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മത വിശ്വാസികളുമായിരുന്നു. മുൻ മന്ത്രീ ഇമ്പിച്ചി ബാവ സൗദി യാത്രാ വേളയിൽ വിശുദ്ധ ഉമ്ര നിർവ്വഹിച്ചതും കൊളാടി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി വർഷങ്ങളായി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന നേർച്ചകളുമെല്ലാം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞതാണു. ഇ.എം.എസ്സിന്റെയും നായനാരുടെയുമൊക്കെ ഭാര്യമാർ കൃഷ്ണ ഭക്തരായിരുന്നുവല്ലോ? എന്നാൽ പോലും താഴെ തട്ടുമുതല്‍ നേതൃത്വ ഘടനയിലുള്ളവർക്കു മതത്തൊടുള്ള സമീപനം നിഷേധാത്മകമായിരുന്നു. പാർട്ടി ഘടനയിൽ വളരുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനു താൽപര്യമുള്ളവർ സ്വാഭാവികമായും മതത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം വിമുക്തരാകേണ്ടി വന്നു. എഴുപതുകളിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരുൾപ്പെടുന്ന പൊതു സമൂഹങ്ങളിൽ മതാചാരങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി പ്രകടമായിരുന്നു.


എന്നാൽ എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ സാമൂഹിക ജീവിതം ഒരുപാടു മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമാകുകയുണ്ടായി. ചൂഷകർക്കെതിരെ വളർന്നുവന്നു സ്വയം ചൂഷകരായി മാറിയ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ ഗവൺമന്റുകളുടെ തകർച്ച, ആഫ്ഘാനിലെ സോവിയറ്റ്‌ തിരിച്ചടികൾ, ഗൾഫ്‌ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട നവസാമൂഹിക ബോധം. വിമോചന സമ
ത്തിന്റെ വിജയാവേശത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിനേരെയുള്ള ക്രൈസ്തവ-സവർണ്ണ കൂടുകെട്ടിന്റെ അധീശത്വം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടികളിലെ പരമ്പരാഗത അണികൾകു പുതിയ മേച്ചിൽ പുറവുമായി പിന്നോക്ക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സജിവത, ബാബരീ മസ്ജിദിന്മേലുള്ള അവകാശവുമായി തീവ്രവർഗ്ഗീയതയുമായി രംഗത്തു വന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ കടന്നുകയറ്റം എന്നിവയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന മതനിരാസത്തിനെതിരെയുള്ള വികാരം സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങള്‍ പരമ്പരാഗതമായി പാർട്ടിയെ പിന്തുണചിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം പാർട്ടി ഘടനയിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുകയും, അധികാരം നിലനിറുത്താന്‍ പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പാർട്ടിയെ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്തു.മതവിശ്വാസികൾക്കു ഗണ്യമായ മേൽക്കയ്മയുള്ള സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്‌ ന്യൂനപക്ഷ മേഘലയിൽ മതനിരാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായി മാർക്ക്സിസത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും, പ്രചരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നേരിട്ട തിരിച്ചടി പുതിയ തന്ത്രം പയറ്റാൻ മാർക്കിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മതവിശ്വാസത്തോടുള്ള മാർക്കിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ അടവുനയം അങ്ങിനെ രൂപപെട്ടതാണു. ഈ അടവുനയത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർക്ക്സിറ്റു പാർട്ടി മതവിശ്വാസത്തിനോ, വിശ്വാസികൾക്കോ എതിരല്ലെന്ന ശക്തമായ പ്രചാരണം പാർട്ടി അഴിച്ചുവിട്ടു. നേതൃതലത്തിൽ തന്നെ രൂപം കൊണ്ട തിരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭരണ നിർവ്വഹണം, ആരാധനാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്‌ എന്നിവയിലൊക്കെ സജീവമായി ഇടപെടാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക്‌ നിർദ്ദേശം നൽകി. എന്നു മാത്രമല്ല ഉത്സവങ്ങൾ നിലനിറുത്തേണ്ടതും അതിൽ ഭാഗവക്കാവേണ്ടതും പാർട്ടി താൽപര്യങ്ങൾക്ക്‌ ഗുണകരമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടും പാർട്ടി മുന്നോട്ടു വെച്ചു. ഇതേ തുടർന്നാണു ക്ഷേത്രകമ്മറ്റികളിലും, പള്ളികമ്മറ്റികളിലും മാർക്കിസ്റ്റു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വ്യാപകമായി ഭാരവാഹികളാകുവാൻ തുടങ്ങിയത്‌. ക്ഷേത്രൊത്സവങ്ങളും ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയുമെല്ലാം പാർട്ടി പരിപാടികൾ പോലെ നടപ്പിലാകുവാനും തുടങ്ങി.

ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകഥ മതങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന ദാർശനികത, ധാർമ്മികത ഇവയിലൊന്നും പാർട്ടി താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല, എന്നു മാത്രമല്ല മതത്തിന്റെ ദാർഷനികതക്കും ധാർമ്മികതക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കാനും എതിർ പ്രചാരണം നടത്തുവാനുമാണു പാർട്ടി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞത്‌. പാർട്ടി മുൻഗണന നൽകിയത്‌ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനാചാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾ പാർട്ടിപരിപാടികളെന്നപോലെ നടപ്പിലാക്കുക അത്തരം നേതാക്കളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ മതവിശ്വാസികളെ കയ്യിലെടുക്കുവാനാണു. ഒരെ സമയം പാർട്ടി പരിഷക്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണു തീർത്തും യഥാസ്ഥിതിക ഇമേജുള്ള പുരോഹിതരുമായി പാർട്ടി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതും അവരുമായി കൂട്ടു ചേർന്നു സമുദായത്തിന്റെ അജണ്ടകൾ തിരുമാനിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചത്‌. മതത്തിന്റെ പെരിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ മത്വിശ്വാസികളിൽ നിന്നു തന്നെ എതിർപ്പുയർന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം പാർട്ടി നിലയുറപ്പിച്ചത്‌ അനാചാരങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്ന കച്ചവട താൽപര്യക്കാർക്കൊപ്പമായിരുന്നു. മുസ്ലിം സമുദായവുമയി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്നുവരുന്ന ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചകൾ മതവിശ്വാസത്തിനെതിരാണെന്നുള്ള തിരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മതപണ്ഠിതരും, മഹല്ലു ഭരണകർത്താക്കളും, തദ്ദേശിയരായ വിശ്വാസികളും, മതസംഘടനകളും ഒത്തൊരുമിച്ചു ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു വന്നപ്പോൾ സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാരായ കച്ചവടക്കാർക്കും, ഭൂരിപക്ഷ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കുമൊപ്പം ചെർന്നു ഭരണകൂടത്തിന്റെ തണലിൽ ബലാൽക്കാരമായി ചന്ദനക്കുടം നേർച്ച അടിച്ചെൽപ്പിച്ചത്‌ മാർക്കിസ്റ്റു പാർട്ടിയായിരുന്നു.

അതായത്‌ മതവിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടുക, അവിടെ പാർട്ടി അജണ്ടകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക. അതെസമയം മതം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ധാർമ്മികതയെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുക എന്ന ദ്വിമുഖ അജണ്ടയുള്ള അടവുനയമാണു മാർക്കിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്‌.

പാർട്ടിക്ക്‌ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ഫലവും ലഭിച്ചു. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തന്നെ ഉദാഹരിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമെന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിം സമുദായം പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മാർക്ക്സിസം പുതിയ രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ സമുദായ പാർട്ടിയുടെ തിട്ടൂരം കണ്ടു മടുത്തിരുന്ന സമുദായത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം പാർട്ടിയെ രണ്ടു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ആഗോള തലത്തില്‍ സാമ്രാജ്യത്ത വിരുദ്ധ പോരട്ടതിലെര്‍പ്പെടുന്ന മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ പ്രദര്‍ശനത്തിലുടെ മുസ്ലിം മനസ്സുകളിലെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ വികാരവും സി.പി.എം മുതലെടുത്ത്‌. മാര്‍ക്സിന്റെയും ലെനിന്റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സദ്ദാമും ആരാഫതുമെല്ലാം മുസ്ലിം മേഘലയില്‍ പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നങ്ങളായി. ലിഗിനു ബദൽ സി.പി.എം ആണെന്ന വികാരം ശ്രിഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി വിജയിച്ചു. സമുദായ പാർട്ടിയുടെയും, അവരുടെ ഓരം ചാരി നീങ്ങുന്ന മതസംഘടനയുടെയും തിണ്ണമിടുക്കിനെ പുത്തൻ തലമുറ സുഭദ്രമായ മാർക്കിസ്റ്റ്‌ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി. പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളായി കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസികളും സമുദായത്തിലെ പുത്തൻ പണക്കാരും രംഗത്തുവന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി മതനിരാസത്തിലും, തൊഴിലാളി വർഗ്ഗ മുന്നേറ്റത്തിലും കെട്ടിപ്പടുത്ത മാർക്കിസ്റ്റു പാർട്ടിക്കു പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുത്തൻ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തടഞ്ഞു നിറുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പാർട്ടി ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കു സർവ്വ പിന്തുണയും നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. സമുദായത്തിൽ കടന്നുകയറുവാൻ മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടു തന്നെ എടുക്കുക എന്ന നയമാണു പാർട്ടി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചത്‌. മദനിയും, ഉമാ ഉണ്ണിയുമൊക്കെ പാര്‍ട്ടി സഹയാത്രികരായി വേദികളില്‍ നിറഞ്ഞു. പാർലമന്ററി ബലപരീക്ഷണത്തിൽ ഇത്‌ പാർട്ടിക്കു അപ്രതീക്ഷിത വിജയങ്ങൾ പലയിടത്തും സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു. ദശാബ്ദങ്ങളായി വളർന്നു ചീർത്തു തുടങ്ങിയ പല വൻ മരങ്ങളും കടപുഴുകി വീണു. കുറ്റിപ്പുറവും, തിരൂരും, മഞ്ചേരിയുമെല്ലാം പുതിയ ഗാതകൾ പാടി തുടങ്ങി.

ക്രൈസ്തവ മേഘലയിലേക്കും പാർട്ടി ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കടന്നുചെല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്‌ പരമ്പരാഗതമായി പുരോഹിതരിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായതു കൊണ്ട്‌ ചർച്ചുകളുടെ നടത്തിപ്പിലോ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിലോ പാർട്ടിക്ക്‌ നേരിട്ടു കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ പരസ്പരം നടത്തുന്ന തർക്കങ്ങളിലും, സംഘർഷത്തിലും തന്ത്രപരമായി ഇടപെടുക, സത്യകൃസ്ത്യാനിയായി അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖരായവരെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുക, പാർട്ടിക്കു നേരിട്ടിടപെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഘടകക്ഷികളെ രംഗത്തിറക്കി നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളാണു ക്രൈസ്തവസമുദായത്തിലേക്കു കടന്നുചെല്ലാൻ പാർട്ടി പയറ്റിയത്‌. മലബാറിലെ ലീഗ്‌ കോട്ടകൾക്കുണ്ടായ ദുരന്തം മദ്ധ്യകേരളത്തിലും, തിരുവിതാംകൂറിലും ഐക്യമുന്നണിക്കും ക്രൈസ്തവകേന്ദ്രീകൃത പാർട്ടികൾക്കുമുണ്ടായി. കാലങ്ങളായി കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പല മണ്ടലങ്ങളും നഷ്ഠപ്പെട്ടു. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റേതായ പുതിയ തുരുത്തുകൾ ക്രൈസ്തവമേഘലയിലും രൂപം കൊണ്ടു തുടങ്ങി.

എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ തുരുത്തുകൾ പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്തുക എന്ന അടവുനയത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയിലും പരിപാടിയിലുമാണു പർട്ടിക്കു തിരിച്ചടി നെരിട്ടത്‌. പാർട്ടിയുടെ സഹയാത്രികരായി കടന്നുവന്ന പുതിയ വിഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പരമ്പരാഗതമായ പാർട്ടി നെതൃത്വം കയ്യടക്കിയവർക്ക്‌ കഴിഞ്ഞില്ല. പാർട്ടി സംവിധാനമെന്ന മേഷിനറി ഒരു വശത്ത്‌ ചലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഗ്യാലറിയിരുന്ന് കളികാണുവാനുള്ള യോഗമാണു പല ജനപ്രതിനിധികൾക്കുമുണ്ടായത്‌. പാർട്ടി ഘടനയിലേക്ക്‌ ഈ വിഭാഗത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ പാർട്ടിക്കോ, വ്യക്തിപരവും, സാമുദായികവുമായ താൽപര്യം മൂലം പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണഭാഗമാകുവാൻ ഇവർക്കോ സാധിച്ചില്ല. അതെ സമയം മാർക്കിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ മതവിശ്വാസവുമായുള്ള അടവുനയം പാർട്ടി അണികളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രവർത്തകരിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും മതവിശ്വാസത്തിലും അനുഷ്ടാനങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായി. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളുമൊക്കെ പാർട്ടി വിലക്കിയിരുന്ന മതാചാരങ്ങളുമായി സന്ധി ചെയ്തു . മുൻ കാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സജീവമായിരുന്ന 'പാർട്ടി കല്യാണങ്ങൾ' മതാചാരപ്രകാരമുള്ള ആർഭാടവിവാഹങ്ങൾക്കു വഴിമാറി. അഴിമതിയും,മതവിശ്വാസമടക്കം മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് മാർക്കിസ്റ്റു പാർട്ടിയെ വേർത്തിരിച്ചിരുന്ന പല ഘടകങ്ങളും കാലക്രമത്തിൽ ഇല്ലാതായി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഈയൊരു പശ്ചാതലത്തിലാണു പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വം മതവിശ്വാസവുമായുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക്‌ നിയന്ത്രണമേർപ്പടുത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്‌. മതനിരാസത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കിനു പാർട്ടിക്കു ഇനിയുമൊരു കെൽപുണ്ടോ? ആഗോളവ്യാപകമായി മതവും മതവിശ്വാസവും പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എഴുപതുകളിൽ നാസ്തികത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചവർ തന്നെ ഇന്ന് ദൈവവിശാസത്തിന്റെ സജീവ വക്താക്കളാകുന്നു. നിർമ്മതം പ്രചരിപ്പിച്ച പല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും തന്നെ മതപരമായ നിയമസംഹിതയെ കൂടുതൽ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ആധിക്യം, ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർഷിക്കുന്നവരുടെ വർദ്ധനവ്‌, അനുഷ്ടാനങ്ങളിലും, ആചാരങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനകീയത, തതുല്യമായി ആൾദൈവങ്ങളുടെ അധീഷത്വം, വേഷ വിധാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മത ചിഹ്നങ്ങൾ, ഇതിലെല്ലാം സജീവസാന്നിദ്ധ്യമായ പാർട്ടി അണികൾ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെ പാടെ നിഷെധിച്ചുകൊണ്ടു അറുപതുകളിലേയും എഴുപതുകളിലേയും പാർട്ടിഘടനയിലേക്ക്‌ പാർട്ടിക്ക്‌ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുമോ?

ഇത് കേവലം അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെയോ മനോജ്‌ കുരുഷിങ്കലിന്റെയോ വിഷയത്തില്‍ ഒതുക്കപ്പെടെന്ടതല്ല.കാലമാണ് ഇതിനുത്തരം നല്‍കുക.
ചരിത്രപരമായ പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കുവാൻ മാർക്കിസ്റ്റു പാർട്ടി കഴിഞ്ഞേ ആളുള്ളൂ എന്ന വിശേഷണത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.

.13 comments:

 1. എഴുപതുകളിൽ നാസ്തികത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചവർ തന്നെ ഇന്ന് ദൈവവിശാസത്തിന്റെ സജീവ വക്താക്കളാകുന്നു. നിർമ്മതം പ്രചരിപ്പിച്ച പല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും തന്നെ മതപരമായ നിയമസംഹിതയെ കൂടുതൽ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ആധിക്യം, ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർഷിക്കുന്നവരുടെ വർദ്ധനവ്‌, അനുഷ്ടാനങ്ങളിലും, ആചാരങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനകീയത, തതുല്യമായി ആൾദൈവങ്ങളുടെ അധീഷത്വം, വേഷ വിധാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മത ചിഹ്നങ്ങൾ, ഇതിലെല്ലാം സജീവസാന്നിദ്ധ്യമായ പാർട്ടി അണികൾ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെ പാടെ നിഷെധിച്ചുകൊണ്ടു അറുപതുകളിലേയും എഴുപതുകളിലേയും പാർട്ടിഘടനയിലേക്ക്‌ പാർട്ടിക്ക്‌ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുമോ?

  ReplyDelete
 2. പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരുത്തല്‍ രേഖയില്‍ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങളുണ്ടോ എന്നതാണ് വിഷയം. അത്രമാത്രം വിവാദത്തിനു കാരണമായതൊന്നും ആ രേഖയില്‍ കാണാനില്ല തന്നെ. മതവിശ്വാസമോ ദൈവവിശ്വാസമോ പാടില്ലെന്ന് രേഖയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനാചാരങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കരുതെന്നാണ് പ്രധാനമായി രേഖയില്‍ പറയുന്നത്. മതം വ്യക്തിപരമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹികമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങളാണെന്ന് ഒരു പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും പറയാനാകില്ല. അനാചാരങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഏത് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയാണ് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക? കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ഒരിക്കല്‍ നാസ്തികരെന്ന് അഭിമാനിച്ചവരുടെ കൈകളിലാണ് ഇപ്പോഴും. വയലാര്‍രവിയും എ.കെ ആന്റണിയും മറ്റും ആ ജനുസില്‍ പെടുന്നവരാണ്.
  അതേരീതിയില്‍ അഭിമാനം കൊണ്ടവര്‍ വേറെയുമുണ്ട് കേരളരാഷ്ട്രീയത്തില്‍. എന്നാല്‍ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ^ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. മതത്തെയും ജാതിയെയും വിശ്വാസത്തെയും സ്ഥാപിത താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കുപയോഗിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. വിശ്വാസങ്ങള്‍ പലതരത്തില്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തില്‍ ദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കാളുപരി ജാതിമത പരിഗണനകള്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മനോജിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ മാനം ലഭിക്കുമോയെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. അതാണ് സി.പി.എം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. പാര്‍ട്ടിരേഖയിലെ പരാമര്‍ശം അണികളിലും സാധാരണക്കാരിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈകാരണത്താലാണ്.
  പാര്‍ട്ടി മതവിശ്വാസത്തിനെതിരാണെന്ന പ്രചാരണം വന്നാല്‍ പണ്ടത്തെക്കാള്‍ വലിയ തിരിച്ചടി ഇന്നത്തെ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകും. പണ്ടും സി.പി.എം മതവിരുദ്ധമാണെന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ എതിരാളികള്‍ പൊതുജനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

  കുറേക്കാലമായി എല്ലാമത^ജാതി ആചാരങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടിക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമായിരുന്നു. പിന്നീട് ദുരാചാരങ്ങളിലും ഇതു ദൃശ്യമായി. അതില്‍ നിന്നുള്ള വിലക്കുകളാണ് സി.പി.എം രേഖ
  വയലാര്‍ ഗോപകുമാര്‍
  www.madhyamamonline.com

  ReplyDelete
 3. നല്ല ലേഖനം. തലക്കെട്ട് “കുറുക്കന്‍ ‍, മതത്തിനും കടലിനുമിടയില്‍” എന്നായാലും ചേരുമായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി പലയിടങ്ങളിലും ഒരു കുറുക്കന്റെ കൂര്‍മ്മ ബുദ്ധിയോടെ നുഴഞ്ഞു കയറി. പലയിടത്തും പലതും നേടി. പക്ഷെ നേട്ടം കൊണ്ടുവന്നവരും നേടിക്കൊടുത്തവരും പാര്‍ട്ടിയോട് സന്ധിചെയ്തതു ആശയങ്ങളിലായിരുന്നില്ല. ആമാശയങ്ങളുടെ വിളിക്കനുസൃതമായിട്ടായിരുന്നു. അവര്‍ക്കു പാര്‍ട്ടിക്കാരനാവാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അവരെ അങ്ങനെയാക്കുവാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കും കഴിയില്ല. അവര്‍ക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടാന്‍ ആ പാര്‍ട്ടിവിട്ടു പോയേ തീരൂ‍...

  ReplyDelete
 4. പഥികന്‍
  നന്ദി
  തികച്ചും ശരിയായ വിലയിരുത്തല്‍

  ReplyDelete
 5. പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതായ പല നേതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരേ സമയം മതവിരുദ്ധത പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മത വിശ്വാസികളുമായിരുന്നു. മുൻ മന്ത്രീ ഇമ്പിച്ചി ബാവ സൗദി യാത്രാ വേളയിൽ വിശുദ്ധ ഉമ്ര നിർവ്വഹിച്ചതും കൊളാടി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി വർഷങ്ങളായി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന നേർച്ചകളുമെല്ലാം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞതാണു. ഇ.എം.എസ്സിന്റെയും നായനാരുടെയുമൊക്കെ ഭാര്യമാർ കൃഷ്ണ ഭക്തരായിരുന്നുവല്ലോ?.............................
  മുമ്പ് ഇ കെ നായനാര്‍ മേലെ ഒരാള്‍ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്‌ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു
  ഉടനെ തിരുത്തിയെങ്കിലും.(സഖാവിന്റെ ചിതാ ഭസ്മമ് മതാചാര പ്രകാരം ശേഷ ക്രിയകള്‍ നടത്ിയെങ്കിലും)
  ഗൌരിയമ്മയും പറഞ്ഞു മുമ്പ് രഹസ്യമായി അമ്പലത്തില്‍ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നു.
  ഇപ്പോള്‍ പല പള്ളി കമ്മറ്റികളും അമ്പല കമ്മറ്റികളും സി പി എമ്മിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നാണ്
  പാര്‍ട്ടി ശത്രുക്കളും - കുലം കുത്തികള്‍ -പറയുന്നത്‌.
  അബ്ദുള്ള കുട്ടിയും മനോജ് കുരിശിങ്കള്‍ സഖാവും പറയുന്നൂ പാര്‍ട്ടിയും പള്ളിയും വേറെയണെന്ന്.
  ഹംസാക്ക പറയുന്നു പാര്‍ട്ടി, പള്ളി, സലാതത് നഗര്‍ എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ എന്നു.
  ആകെ കൂടി കന്ഫ്യൂഷന് ,വൈരുദ്ധ്യം.....
  ഇപ്പോ പിടി കിട്ടി വൈരുദ്ധ്യാത്മക വാദം
  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റൂകാര്‍ ദൈവ നിഷേധികള്‍ ഒന്നും അല്ല അവരുടെ ദൈവം കാര്‍ള്‍ മാര്‍ക്സും എംഗള്‍സും ആണ്
  ഇങ്ങു കേരളത്തില്‍ ഗ്രൂപ് അനുസരിച്ചു പിണരായിയും അച്ചുതാനന്ദനും ,ആകാശത്തിലെ ദൈവത്തെയും സ്വര്‍ഗത്െയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റൂകാര്‍
  നിഷേധിക്കുന്നു,ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തെയും സ്വര്‍ഗ്തെയും വിശ്വസിക്കുന്നു. ആള്‍ ദൈവങ്ങളും ഭൂമിയിലെ സ്വര്‌ഗവും (ആമുസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കുകളും ശീതീകരിച്ച പാര്‍ട്ടി ഓഫീസുക്ലും)

  ReplyDelete
 6. കമ്മ്യൂണിസം മതങ്ങളെ എന്തിനു ഭയക്കുന്നു..!

  കൂടുതല്‍ വായനയ്ക്ക് ഈ ലിങ്കില്‍ പോകൂ...

  കമ്മ്യൂണിസം (CPI-M) കടം കൊള്ളേണ്ടതു.!

  ReplyDelete
 7. നഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഖം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ചില ഇമേജ് ഗിമ്മിക്കുകള്‍ എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് മറ്റെന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്?
  മതനിരാസത്തിലധിഷ്ട്ഠിതമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ സ്വീകാര്യത ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഇനിയുമിവര്‍ പഠിച്ചിട്ടില്ല.മതമില്ലാത്ത ജീവനുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പാര്‍ട്ടിയുടെ വ്യഗ്രതയില്‍ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല.

  ലേഖനം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു പുലരി.ആശംസകള്‍

  ഓഫ്:ലെറ്റേര്‍സ് ഇങ്ങനെ ബോള്‍ഡാക്കുന്നത് മാറ്റിയാല്‍ വായിക്കാന്‍ കുറച്ച് കൂടെ സുഖമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു.

  ReplyDelete
 8. സ്വന്തം കാര്യം കാണാന്‍ മനോജും അബ്ദുല്ല കുട്ടിയുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ മത വിശ്വാസത്തെ ഉപയോഗിചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരക്കാര്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്നതിനു മുന്‍പും ശേഷവും അവരുടെ വിശ്വാസത്തില്‍ എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളത്‌ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അബ്ദുല്ലകുട്ടി പറഞ്ഞത്‌ "നമസ്കരിക്കാനാണു ഞാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍" ചേര്‍ന്നത്‌ എന്നാണു. നമസ്കരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരലല്ല പകരം ഒരു നല്ല മുസ്ളിം ആയാല്‍ മതി. അത്രയെ ഉള്ളൂ കാര്യം. "പുലരി" തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപതുകളിലോ മറ്റോ കടുത്ത മത നിരാസ വാദം കമ്മ്യൂണിസ്തുകള്‍ എന്ന് പറയുന്നവര്‍ക്കൂണ്ടായിരിന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അതല്ല സ്തിതി. ചര്‍ചില്‍ പോകുന്ന, പള്ളിയില്‍ പോകുന്ന അതുമല്ലെങ്കില്‍ അബ്ബലത്തില്‍ പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ എത്രയോ ഉണ്ട്‌. അതിനെയൊന്നും സി പി എം അല്ലെങ്കില്‍ സി പി ഐ നിരാകരിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സി പി എം കാരനുണ്ട്‌ പക്കാ നാസ്തികന്‍. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത്‌ പുള്ളിക്കാരന്‍ പള്ളിയില്‍ നമസ്കാരത്തിനു പോകുന്നത്‌ കണ്ട്‌ ഞാന്‍ "അന്തം" വിട്ടു നിന്നു. കാലത്തിണ്റ്റെ ഒരു മാറ്റമേ.. ഇതിനര്‍ഥം ഇപ്പോള്‍ അബ്ദുല്ലകുട്ടിയും മനോജുമൊക്കെ ഇനി തങ്ങള്‍ക്ക്‌ പാര്‍ട്ടിയില്‍ അധികം പദവികളോന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോള്‍ ഒഴിഞ്ഞു പോകാന്‍ കണ്ടെത്തിയ സൂത്രങ്ങളാണു ഇതൊക്കെ എന്നു തന്നെ.

  ReplyDelete
 9. തെറ്റ് തിരുത്തല്‍ രേഖയിലെ പരാമര്‍ശം:

  ''നേതൃനിരയിലുള്ള പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളും ലളിതമായ ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കണം. അവര്‍ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കോ ബന്ധുക്കള്‍ക്കോ വേണ്ടി ചെലവേറിയ വിവാഹച്ചടങ്ങ്‌ നടത്തിക്കൂടാ. സ്‌ത്രീധനം വാങ്ങിക്കരുത്‌. അവര്‍ മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ മതാനുഷ്‌ഠാനങ്ങള്‍ സ്വയം ചെയ്യുകയോ അരുത്‌.''

  ഇത് മത നിരാസമാല്ലെന്കില്‍ പിന്നെ മറ്റെന്താണ്?

  ReplyDelete
 10. മതാനുഷ്ടാനങ്ങള്‍ സ്വയം അനുഷ്ടിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെങ്ങനെ മതവിശ്വസിയായി തുടരാന്‍ കഴിയും?

  ReplyDelete