Sunday, January 31, 2010

പോരോഹിത്യം -'വിചാരം' ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി.

ഇസ്ലാമിലെ പോരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 'വിചാരം' ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി.
കാളിടാസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ പോസ്റ്റില്‍ ഇസ്ലാമില പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 'വിചാരം' ഒരു സംശയമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു ഞാൻ അതിനു മറുപടി നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു. കൂട്ടിചേർക്കേണ്ടവർക്കു അങ്ങിനെയുമാവാം.

'വിചാരം'

ഈ ജാതി വിഷയങ്ങള്‍ വായിച്ച് തളര്‍ന്നിരിക്കുകയാ.... ഈ പോസ്റ്റ് വായനക്കിടയില്‍ വന്നൊരു സംശയം ആധാരം ഈ വര്‍കള്‍ “ഇസ്ലാം മതം പുരോഹിത കേന്ദ്രീകൃത മതമല്ല, പുരോഹിതരുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച്‌ തെറ്റും ശരിയും വിധിക്കാൻ.“
ഇസ്ലാം പുരോഹിത മതമല്ലെങ്കില്‍ പുരോഹിതരായ ചിലരും പാണക്കാട്ടെ തങ്ങളും പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്ന പെരുന്നാള്‍ തീരുമാനം , മുസ്ലിംങ്ങള്‍ എന്തിനനുസരിക്കണം ?


മറുപടി

പുരോഹിതനെന്നത്‌ മതത്തിൽ ദൈവത്തിനും വിശ്വാസിക്കുമിടയിലുള്ള പ്രതിപുരുഷനെയാണു അഭിസംഭോതന ചെയ്യപ്പെടുന്നത്‌. വിശ്വാസികളുടെ ആരാധന കർമ്മങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിപുരുഷന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അത്യന്താപെക്ഷിതമാണു.
മാത്രമല്ല കാലാകാലങ്ങളിലെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ അചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമുള്ള മാറ്റിതിരുത്തലുകൾ നടത്തുവാൻ പുരോഹിതർക്കധികാരവുമുണ്ട്‌. ക്രൈസ്തവതയെ ഭാരതവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൈസ്തവർ മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആചരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളുടെ യഥാർത്ഥ ശ്രോതസ്സ്‌ അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളാണല്ലോ?
വിജയദശമിനാളിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ നടത്തുന്ന എഴുത്തിനിരുത്ത്‌ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ ആചാരമായി മാറിയിയിരിക്കുന്നു. മാർപ്പാപ്പായുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന് ദിവ്യബലിയിൽ ഹൈന്ദവസാമ്യമുള്ള ആചാരങ്ങൾക്കാണു മുൻഗണന നൽകപ്പെട്ടത്‌. എന്നു മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച്‌ പുരോഹിതർ യേശുകൃസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരുമാണു. ഇതാണു പൗരോഹിത്യമെന്നതിന്റെ വ്യവക്ഷ.

എന്നാൽ ഇസ്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സകലമാന കടന്നുകയറ്റങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്നു.(ചില മുസ്ലിം പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ ഹൈന്ദവ ആചാരമാമായ എഴുത്തിനിരുത്തും, ഉത്സവസമാനമായ ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്‌. എന്നാലിതൊന്നും മതശാസനയുടെ ഭാഗമായല്ല നടക്കുന്നത്‌, മറിച്ച്‌ തദ്ദേശീയരായ പള്ളിനടത്തിപ്പുക്കാരുടെ ബിസ്സിനസ്സ്‌ താൽപര്യങ്ങളാണു. മാത്രമല്ല പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന ചന്ദനകുടം നേർച്ചയുമായി ആ പള്ളിയിലെ പണ്ഡിതർ തന്നെ സഹകരിക്കാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട്‌. ഇതോടനുബന്ധിച്ച്‌ പല പള്ളികളിലും വിശ്വാസികളും ബിസിനസ്‌ താൽപര്യക്കാരായ പള്ളിഭരണാധികാരികളും-മാർക്കിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടിയുമായി സംഘർഷം നടക്കുന്നുണ്ട്‌. ഉദാഹരണം ബി.പി.അങ്ങാടി നേർച്ച)

ഇസ്ലാം പറയുന്നത്‌ " ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഏതൊരു പുത്തനാചാരവും അക്രമത്തിൽ പെടുന്നതാണു. അക്രമികൾക്കു സ്ഥാനം നരകവുമാനെന്നാണു"
അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊരു വ്യക്തിക്ക്‌ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇസ്ലാമിൽ യാതൊന്നും കൂട്ടിചെർക്കുവാനാകില്ല എന്നു സാരം.
അതെ സമയം ഇസ്ലാമിൽ പണ്ഢിതരുണ്ട്‌. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക്‌ ഇസ്ലാം മതത്തെ ഖുര്‍ആന്‍ , നബിചര്യകൾക്കനുസൃതമായി പടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ ഖുർ ആന്റെയും നബിചര്യകളുടെയും നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണു. ഇതിനെ ഇസ്ലാമിൽ "ഇജ്തിഹാദ്‌" എന്നു പറയും. അതായത്‌ നെർക്കുനേരെ ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, അത്തരം വിയഷയങ്ങളിൽ പണ്ഢിതന്മാർ കൂടിയിരുന്നു മെൽപറഞ്ഞ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സാഹചര്യങ്ങളെ വ്യഖ്യാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതാണത്‌.
അതേസമയം ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ഈ പണ്ഡിതർ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. രണ്ട്‌ പേർ നടന്നുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരാളെ നേതാവായി നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്നാണു ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നത്‌.
അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേർ നമസ്ക്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ അറിവും, ഭയഭക്തിയും,പൊതുസമ്മതനുമായ വ്യക്തി ആരാധനക്കു നേതൃത്വം നൽകട്ടെ എന്നുമാണു ഇസ്ലാമിക അദ്ധ്യാപനം. എന്നാൽ ആർദ്ധനാലയങ്ങളിൽ യഥാസമയത്ത്‌ നമസ്ക്കാരം മുറക്കു നടക്കേണ്ടതു കൊണു തദ്ദേശിയർ ഇതിനായി ഒരു വ്യക്തിയെ 'ഇമാം' അഥവാ 'നേതാവ്‌' എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു ശമ്പളം നൽകി നിശ്ചയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത്തരം ഇമാമുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു പള്ളികളിലെ ആദ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കാറു. അതേസമയം ആദ്യപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു പള്ളികളിൽ വരുന്ന വിശ്വാസികൾ മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ അവരിൽ നിന്നുതന്നെ ഒരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്തി നമസ്ക്കാരം നിർവ്വഹിക്കുകയാണു ചെയ്യുക. അതിൽ 'ഇമാം' എന്ന വ്യക്തിക്ക്‌ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നു സാരം.
അതുപോലെ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിലും ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലും മരണം,വീടുപാർക്കൽ എന്നിങ്ങനെ ജീവിതബന്ധിയായ സകലമാന കർമ്മങ്ങൾക്കും പുരോഹിതന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ആവശ്യമത്രെ. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ മേൽപറഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങുകൾക്കും പുരോഹിതരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആവശ്യമില്ല.

അതെ സമയം സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിഷയങ്ങളിൽ സമുദായത്തിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട്‌ "ഖാദിമാരുടെ" വിധിയാണു മാനദണ്ഡം. ക്രൈസ്തവർ ഇടവക എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രാദേശികമായ ഇസ്ലാമിക ഘടനയെ "മഹല്ല് സംവിധാനം" എന്നാണു പറയുക. ഓരോ മഹല്ലിലേയും പെരുന്നാളടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ മഹല്ല് ഖാദിമാരാണു ചന്ദ്രനെ കണ്ട വ്യക്തികളുടെയും അതിനു സാക്ഷികളായവരുടെയും തെളിവുകൾക്കനുസരിച്ച്‌ പെരുന്നാൾ ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്‌. അതൊരു അധികാരഘടനയാണു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവിതർക്കങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ചര്യകൾക്കും, നിയമങ്ങൾക്കനുസ്ര്തമായി പരിഹാരം കാണുവാൻ അധികാരമുള്ള ഘടന. സമൂഹത്തിലെവിടെയും നിലനിൽക്കുന്ന നിലക്കുള്ള അധികാരഘടനപോലെത്തന്നെ.

ഇവിടെ പാണക്കാട്‌ തങ്ങൽ, കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ. ഹിലാൽകമ്മറ്റി ഇവയൊക്കെയാണു മേൽപറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ സമുദായം ആധികാരികമായി മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്‌. ഇതിൽ പാണക്കട്‌ തങ്ങളും, കാന്തപുരം മുസ്ലിയാരും നൂറുകണക്കിനു മഹല്ലുകളുടെ രക്ഷാധികാരികളാണു. അതുപോലെ ഹിലാൽ കമ്മറ്റിയും മഹല്ല് സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ കോർഡിനേഷനാണു. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെ ഏകീകരണമാണു ഇവിടെ അവർ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്‌.
വിചാരം സംശയിച്ചതു പോലെ ഇത്‌ പൊരോഹിത്യമല്ല. ഇവർക്കാർക്കും ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഒരു സംഗതികളും ഇസ്ലാമിൽ കൂട്ടിചേർക്കുവാനോ, ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ള ഒരു സംഗതി മതത്തിൽ നിന്നുപേക്ഷിക്കുവാനോ അധികാരമില്ല.

Thursday, January 28, 2010

ചിത്രങ്ങള്‍-നാസികളുടെ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാര്‍.

THE GRANDCHILDREN OF HOLOCAUST

SURVIVORS FROM WORLD WAR II ARE

DOING TO THE PALESTINIANS

EXACTLY WHAT WAS DONE

TO THEM BY NAZI GERMANY

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISONS
CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT

ARRESTS & HARASSMENTS
DESTROYING HOMES & LIVELIHOODSGIFTS (WITH LOVE) FROM THE CHILDREN OF PEACE-LOVING & CIVILIZED COUNTRIES
THE CLASSIC PROPAGANDA MACHINE - YOU WILL FIND THE PICTURE IN BLACK & WHITE IN ALL AMERICAN AND SOME OTHER WESTERN COUNTRIES HISTORY BOOKS, ENCYCLOPAEDIAS, LIBRARIES, MUSEUMS… THAT DEPICTS A YOUNG JEWISH BOY WITH HIS HANDS UP WHILE NAZI TROOPS POINT THEIR GUNS AT HIM AND HIS FAMILY IN ORDER TO EXPEL THEM FROM THEIR HOMES… (IT'S SUPPOSED TO MAKE YOU SYMPATHIZE WITH THE VICTIMS & TO SUPPORT THEIR CAUSE FOR JUSTICE & A HOMELAND)

THE ISRAELIS PRACTICE THE SAME TACTICS


Wednesday, January 27, 2010

കാളിദാസനും പര്‍ദ്ദയും ഭുലോകവും


കാളിദാസനും പര്‍ദ്ദയും ഭുലോകവും
ഒരു കൂട്ടം വിശ്വസിനികൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അവർക്കുറപ്പു നൽകിയ വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ വേഷവിധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഢത്തെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ സുപ്രിം കോടതി വോട്ടുചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷകാരണങ്ങളാൽ മുഖം മറക്കരുതെന്നും, അങ്ങിനെ മറക്കണമെന്നുള്ളവർ വോട്ട്‌ ചെയ്യാതിരിക്കലാണു നല്ലതെന്നു നിരീക്ഷണം നടത്തി.
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്നു മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടുചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്‌ ലേഖനങ്ങളും, മുഖപ്രസംഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തി.
എന്നാൽ ദോശൈകകൃത്തുക്കളായ ചിലർ ഈ വിഷയത്തെ മലീമസമായ നിലക്കവതരിപ്പിച്ച്‌ ഭൂലോകത്തിൽ ചില അജ്ണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
കാളിദാസന്റെ ബ്ലോഗിൽ മുഖം മൂടികൾ വോട്ടു ചെയ്യണ്ട എന്ന പോസ്റ്റിനു ചില മറുപടികൾ ആ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ നൽകിയതാണു. എന്നാൽ കുറെകൂടി വിശദീകരണം ആവശ്യമെന്ന നിലക്കു ഈ പ്രതികരണ പോസ്റ്റ്‌ ഭൂലോകതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.
കാളിദാസന്റെ കുറിപ്പുകൾ ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളിലും താഴെ ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മറുപടിയുമാണുള്ളത്‌.
പുലരി
മുഖം മറച്ചു വച്ച് വോട്ടു ചെയ്യാനുള്ള ചില വിശ്വാസികളുടെ ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടത്തേക്കുറിച്ചാണിവിടെ ഞാന്‍ എഴുതിയത്. അത് ഇന്‍ഡ്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. അത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോ പെടുന്നില്ല എന്നാണ്‌ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഭരണഘടനയേക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള ജഡ്ജിമാര്‍ പറഞ്ഞത്.അത് 15 കോടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്‍ഡ്യയിലെ ബാക്കി 95 കോടി ജനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കില്ല.

കാളി ദാസാ
ജഡ്ജിമാരുടെ നല്ല അറിവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസിനു വരെ പറയേണ്ടിവരുന്നതാണു ജഡ്ജിമാരുടെ സ്വജനപക്ഷപാതിത്തെയും അഴിമതിയെയും കുറിച്ച്‌. മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ വരുന്നുവേന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും, വിധികളും പറയുമ്പോൾ മാത്രം ജഡ്ജിമാർ "നല്ല അറിവുള്ളവർ" മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചീഫ്ജസ്റ്റിസ്‌ പറഞ്ഞ കൊള്ളരുതായ്മകൾ ജഡ്ജിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകൂ എന്ന ധാരണയും, വിശ്വാസവും ഒരു തരം മാനസീക രോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണു.
ഇനി വിഷയത്തിലേക്കു തന്നെ വരാം. ആരാണു പറഞ്ഞത്‌ ഇതു പതിനഞ്ച കോടിയുടെ അവകാശമാണെന്ന്. ഇസ്ലാം മതം പുരോഹിത കേന്ദ്രീകൃത മതമല്ല, പുരോഹിതരുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച്‌ തെറ്റും ശരിയും വിധിക്കാൻ. പുരോഹിതർ ചെയ്ത കുറ്റത്തെ "വിശുദ്ധ കുറ്റ"മെന്നും പറയില്ല ഇസ്ലാമിൽ. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച്‌ പറയുവാനും അതിന്റെ വക്താക്കളാകുവാനും ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അധികാരമുണ്ട്‌. ചില വിഷയങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും വീക്ഷണ വൈജാത്യങ്ങളുണ്ട്‌ ഇസ്ലാമിൽ. അത്തരത്തിൽ പെട്ട ചിലർ അവരുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന നിയമ പോരാട്ടത്തിനു ശ്രമിച്ചു. ജഡ്ജിമാർ തൽക്കാലം അതു അനുവധിച്ചില്ല. എന്നാലാ വിധി അത്തരം വേഷം ധരിക്കുന്നതിനെതിരല്ല. മറിച്ച്‌ വോട്ടു ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖം കാണിക്കണമെന്നാണു ജഡ്ജിമന്റിൽ പറഞ്ഞത്‌. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം വേഷത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിലക്കിയിട്ടുമില്ല. ഇതു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു പൗരനു നൽകുന്ന മൗലീകാവകാശമാണു. അതാണവർ വിനിയോഗിച്ചത്‌.
അതല്ലാതെ പുരോഹിതരുടെ "വിശുദ്ധ പാപം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി" ഇന്ത്യയിലെ മാതൃകാ സമുദായം സമുദായാംഗങ്ങളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജഡ്ജിമാരെയും സ്വാധീനിച്ച്‌ കേസ്‌ തിരിമറി നടത്തിയത്‌ പോലെ അല്ലെന്നു വ്യക്തം. ഈ വിധിയെ ഹർജി നൽകിയവർ എതിർത്തത്തായി റിപ്പോർട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻപെ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണു ചെയ്തത്‌.


ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു കോടിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കാളിദാസനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു കോടിക്കു പകരം കാളിദാസനുമായി നീക്കുപോക്ക്‌ നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ, . അവരുടെ നിലപാടുകൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ കാളിദാസൻ ആരു? ആവേശം വികാരവും വികാരം വിവരമില്ലായ്മയുമായി മാറരുത്‌. കാളിദാസനു ഒരു വിശ്വാസസംഹിതയോടും അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളോടും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത്‌ കാളിദാസനു മാത്രം സ്വന്തം. ആ നിലപാട്‌ പൊതു സമൂഹത്തിന്റേതാണെനു പറഞ്ഞാൽ അതു ശുദ്ധ വിവരക്കേടാണു. ജനാധിപ്ത്യമെന്ന് പറയുന്നത്‌ പതിനഞ്ച കോടി ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു കോടി നിശ്ചയിക്കലാണെന്നുള്ളത്‌ പുതിയ അറിവാണു.

കൊല്ലരുത് എന്നത് ദൈവ കല്‍പ്പനയാണെന്നു പഠിപ്പിക്കുന സമുദായത്തിലെ പുരോഹിതര്‍ തന്നെ കൊല നടത്തി എന്ന അക്ഷേപം വരുമ്പോള്‍ ആ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകരുന്നു. അത് സമുദായത്തിന്റെ മൊത്തം വീഴ്ചയായിട്ടാണു കരുതുക. കാരണം മത നേതാക്കളില്‍ നിന്നും അത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.കോളനി വത്കരണകാലത്ത് ക്രൈസ്തവര്‍ ചെയ്ത തെറ്റുകള്‍ക്ക് മാര്‍പ്പാപ്പ മാപ്പു ചോദിച്ചത് ആ ധര്‍മ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതു കൊണ്ടുമാണ്.
കാളി ദാസാ
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഒരു കൂട്ടം അക്രമികൾ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ മുഴുക്കെ കൊന്നുകളയുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്‌ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ തന്നെ ഭേത്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടാസൗകര്യമുപയോഗിച്ച്‌ ശൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അധികാരലബ്ദിയിൽ യുഗങ്ങൾ ഏറെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളോട്‌ മാപ്പുപറയുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെന്താണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌? താങ്കളോടും കുടുമ്പത്തോടും അക്രമികൾ ചെയ്ത ക്രൂരതകൾക്ക്‌ പരിഹാരമാവുമോ താങ്കളുടെ സമ്പത്തടക്കം കൊള്ളയടിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്ഥാനമാണങ്ങളിലിരുന്നുള്ള ഈ മാപ്പുപറച്ചിൽ? താങ്കൾക്ക്‌ അവർ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടത്‌ എന്തെങ്കിലും അവർ തിരിച്ചു നൽകിയോ? നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ മാനം, ബന്ധുക്കളുടെ ജീവൻ ഇതൊക്കെ വെറുമൊരു മാപ്പുപറച്ചിൽ കൊണ്ടവസാനിക്കുമോ?? അതുകൊണ്ട്‌ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ മാപ്പപേക്ഷയൊക്കെ അവിടെ നിലക്കട്ടെ കാളിദാസാ.. ചരിത്രം ചാക്രികമാണു. ഏതെങ്കിലുമൊരു അധികാര വ്യവസ്ഥിയിൽ കെട്ടികിടക്കുകയല്ല ചരിത്രം. ഇനിയുമേറെ സഞ്ചരിക്കുവാനുണ്ട്‌. ഇനിയും കുറെ പേർക്കു മാപ്പുപറയാൻ അവസരം നൽകാം.. അതാണു ചരിത്രം .
മത പണ്ഠിതന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മദനി ഭാര്യയെ മുഖം മറക്കുന്ന തുണിയിടുവിച്ചു നടത്തുമ്പോള്‍ അതാണു മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ കരുതും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്.അതു കൊണ്ട് മത നേതാക്കള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. മരുമകളെ ബലാല്‍ സംഘം ചെയ്ത പിതാവില്‍കുറ്റം കാണാതെ മകനു വിവാഹ മോചനം അനുവദിച്ച മത നേതാക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഇതേ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തലാണ്‌.

സിസ്റ്റർ അഭയ-അടുത്തിടെ നിലമ്പൂരിൽ പുരോഹിതരുടെ പീഢനം മൂലം കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണമുള്ള പ്ലസ്‌ വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി അനു. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എന്തു നിലപാടെടുത്തു? പുരോഹിതർ കേസിനെതിരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി കേസ്‌ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവേന്നു കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു. എന്തു കൊണ്ട്‌ പുരോഹിതരായ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നിലപാടെടുകുന്നില്ല? മതപണ്ഠിതനായ മദനി ചെയ്യുനത്‌ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പൊതുജനം വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ പുരോഹിതരുടെ ലൈംഗിക അരാജകത്വവും, കൊലപാതക പ്രവണതയും ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പൊതുജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ?

യേശു മദ്യപാനം വിലക്കിയെന്ന് പുല്‍ രി എവിടന്നാണറിഞ്ഞത്? യേശു ആദ്യം ചെയ്ത അത്ഭുതം തന്നെ വെള്ളം മദ്യമാക്കുകയായിരുന്നു. അല്‍പ്പം മദ്യം ബുദ്ധിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുമെന്നാണു ബൈബിള്‍ പഠിപ്പിക്കുനത്മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ച്‌ ആടിയാടി വീട്ടിലെത്തുന്ന സ്ഥിരം കുടിയന്മാർ പോലും സ്വന്തം മക്കളോട്‌ മദ്യം കഴിക്കരുതെന്നാണു പറയുക. അത്തരമൊരവസ്ഥ നിലവിലുള്ളപ്പോഴാണു ദൈവ്ക പുത്രന്റേതെന്ന് പ്രചരിപ്പികുന്ന മദ്യത്തിന്റെ പരസ്യം.
മദ്യം ബുദ്ധിയെ ഉദ്ദീപവിക്കുമെന്നു വിവരമുള്ളവർ പറയില്ല. അതു ബൈബിളിലായാലും ഖുർ ആനിലായാലും. ബൈബിളിൽ മാനുഷികമായ പല കൈകടത്തലുകളും നറ്റത്തപ്പെട്ടുട്ടുണ്ടെന്ന് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർ തന്നെ സമ്മതിച്ചതാണു. ആ നിലക്ക്‌ മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ പരാമർഷം എങ്ങിനെ വന്നുവേന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ
?
ഇനി യേശുവിന്റെ മദ്യപാനം. ദൈവീക ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പാനീയത്തിന്റെ "ബ്രാൻഡ അംബാസിഡർ' ആകുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം." വൈകീട്ടെന്താ പരിപാടി" എന്ന പരസ്യം അവതരിപ്പിച്ച സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻ ലാലും ഈ കഥയിലെ യേശുവും തമ്മിൽ പിന്നെയെന്തു വ്യത്യാസം? അങ്ങിനെ ഒരു കഥ ഇത്തരം വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യക്കാരായ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഇനി കഥയിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. യേശു വീഞ്ഞാണു കുടിച്ചത്‌. അല്ലാതെ സമുദായ പ്രമാണിമാർ കയ്യടക്കിയ പട്ടചാരായവും, റമ്മും, വിസ്ക്കിയുമല്ല. ഇതു സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ കാളിദാസാ? പൊതു സമുഹമായ ഞങ്ങൾ അങ്ങിനെ ധരിച്ചോട്ടെ??
ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ യഹൂദന്‍മാര്‍ കുടിച്ചിരുന്നത് വീഞ്ഞായിരുന്നു. മൊഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ അറബിപ്പെണ്ണുങ്ങള്‍ പര്‍ദ്ദ ഇട്ടിരുന്നതുപോലെ. മൊഹമ്മദിനു പര്‍ദ്ദ ഇസ്ലാമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താമെങ്കില്‍ ക്രിസ്തുവിനു വീഞ്ഞ് ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്‍പ്പെടുത്തിക്കൂടേ?

നല്ല ഉപമ. സ്വയരക്ഷക്കു വേണ്ടി വസ്ത്രാധാരണമാകിയ പർദ്ദയെ പോലെ. മനുഷ്യ ശരിരത്തെയും ബുദ്ധിയെയും, കുടുംബത്തെയും, സമൂഹത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ എന്താൺ തെറ്റെന്ന്? ഒരു തെറ്റുമില്ല കാളിദാസ... ആ ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ ചെയ്യുന്നത്‌. അങ്ങിനെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ.
ഗവൺമന്റിന്റെ റവന്യൂവരുമാനത്തിൽ ന ല്ലൊരു പങ്ക്‌ തന്നെ മദ്യപാനികളുടേതല്ലേ??

ഇവിടെ വിമര്‍ശിച്ചത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചില അംഗങ്ങള്‍ മുഖം മൂടി പര്‍ദ്ദ ഇടുന്നത് മുസ്ലിം വികാരം വൃണപ്പെടുമെന്നു പറഞ്ഞതിനെയാണ്. അതിന്റെ പേരില്‍ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയതിനെയാണ്. അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മൊത്തം നിലപാടാണെന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ല. പുലരിയൊക്കെ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുകയാണ്.

കാളിദാസാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ അവകാശമാണു അവരുടെ വസ്ത്രാധാരണം. ഇസ്ലാമിൽ മുഖം മറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്‌. അതിനർത്ഥം ഒരു വീക്ഷണം അംഗീകരിച്ചവർ മറുവിഭാഗത്തെ അവഹേളിക്കണമെന്നല്ല.
ഇ വിക്ഷണ വൈജാത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെയാണു ബഹുസ്വരത എന്നു പറയുന്നത്‌. ഇന്ത്യ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണു. നാനാത്വത്തിൽ എകത്വം എന്നതാണു ഭരണഘടനയിലെ അടിസ്ഥാന മുദ്രാവാക്യം.അല്ലാതെ എകദ്രുവമല്ലെന്നു സാരം.

താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ പൊതുസ്വഭാവം പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലീം സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കാണു താങ്കൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചതെന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണു മറുപടിയുമായി വന്നത്‌. താങ്കൾക്കു താങ്കളുടെ തന്നെ വാകുകളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അതായത്‌ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ചെയ്യുന്ന സകല ചെയ്തികൾക്കും സമുദായം ഉത്തരം പറയണമെന്ന പ്രശസ്ത വാക്യം. ആദ്യം എഴ്തേണ്ട ബ്ലോഗ്‌ സിസ്റ്റർ അഭയയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ സമുദായം സ്വീകരിക്കുന്ന നീതിനിഷെധത്തിനെതിരാണു. പോട്ടയിൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആയിരങ്ങളുടെ കാര്യകാരണ മന്വേഷിച്ചാണു. സ്വന്തം പൂമുഖം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു പോരെ ആരാന്റെ അടുക്കള കേറി തുവുന്നത്‌?Tuesday, January 26, 2010

ജന്മഭുമി-നായര്‍ പിടിച്ച പുലിവാല്‍


ജന്മഭുമി-നായര്‍ പിടിച്ച പുലിവാല്‍

അന്തരീക്ഷം കാവീമയമായതു കൊണ്ടു തന്നെ സംഘപരിവാർ മാധ്യമം എന്ന നിലക്ക്‌ കുറച്ചുദിവസമായി 'ജന്മഭൂമി' വായിക്കുവാൻ മെനക്കെടാരില്ല. ജന്മഭൂമി വിളമ്പുന്നതിനേക്കാൾ പത്തര മാറ്റ്‌ വിഷമുള്ള സദ്യയല്ലേ മാതൃഭൂമിയും,മനോരമയും,കൗമുദിയും,ഏഷ്യാനെറ്റുമൊക്കെ വിളമ്പുന്നത്‌. എന്നാലും ഇടക്കൊരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം ജന്മഭൂമിയിലൂടെ നടത്താറുണ്ടു.
അങ്ങിനെ മുങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയ മുത്താണു പത്മനാഭൻ നായരുടെ ഈ നെടുങ്കൻ സാധനം.

(jan-20-2010)

.

വിഷയം ഇസ്ലാം, സൗദി അറേബ്യ, പർദ്ദ,മക്ക, ഹജ്ജ്‌ എന്നിവയൊക്കെയല്ലേ? എന്തും പറയാമല്ലോ? രാവിലെ തന്നെ അൽപം പട്ടയടിച്ച്‌ ശീലിച്ചവർക്ക്‌ ഇത്തരം വിഷം ഒരു ഉന്മാദവുമാണു. ഇനി ഇതെങ്ങാനു നമ്മുടെ വല്ല ജഡ്ജിയേമാന്മാരും വായിച്ച്‌ സൗദിയറേബ്യയെക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിനുത്തരവിടുമോ എന്നറിയില്ല. ഒരു മറുപടി പറയുവാനുള്ള കോപ്പൊന്നും ഇതിനില്ല, എന്നാലും ചില വസ്തുതകൾ പറയാതെ വയ്യ.


ഗൾഫ്‌ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി രാജഭരണം പിന്തുടരുന്നവരാണു. ഇസ്ലാമിക ഭരണക്രമമല്ല. തദ്ദേശിയരായവർ നൂറുശതമാനവും മുസ്ലിംകൾ ആയതിനാൽ ( സംഘപരിവാറുകാരുടെ രാമൻ ലങ്കയിലേക്കു പോകുന്ന വഴിക്ക്‌ ഇവിടെ തങ്ങിയതായി ഒരു ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചരിത്രം ശൃഷ്ഠിക്കാം) ഔദ്യോഗിക മതം ഇസ്ലാം ആണു. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനെയും, ഇസ്ലാമിക ശരിഅത്തിനെയും ഭരണ നിർവ്വ്വഹണത്തിനുള്ള പ്രധാന വഴികാട്ടിയുമായി ഏതാണ്ടെല്ലാ(ഒമാൻ ഒഴികെ) ഭരണകൂടങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമുണ്ടു.
അതായത്‌ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാം മത ക്രമങ്ങൾക്കും, വ്യവസ്ഥകൾക്കുമാണു ഈ നാടുകളിൽ മുൻ തൂക്കം. അതവർ ഭരണഘടനയിലൂടെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതുമാണു. ഇവിടെ ജോലി തെടി എത്തുന്നവർ മറ്റേതെങ്കിലും നാടുകളെ പോലെ
'മതെതര പൊയ്മുഖമണിഞ്ഞ്‌' ഭൂരിപക്ഷ അജണ്ടകൾ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ'കൂട്ടത്തിൽ സൗദി അടക്കമുള്ള നാടുകളെ പെടുത്തേണ്ട എന്നു സാരം. റമദാനിലെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ഈ നാടുകളിൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതുമല്ല. വിശുദ്ധ റമദാനിൽ വ്രതമാസത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിനു ക്ഷതം വരുത്തുന്ന നിലക്ക്‌ ആരു പ്രവർത്തിച്ചാലും അതു മുസ്ലിം നാമധാരിയാകട്ടെ, അമുസ്ലിംകൾ ആകട്ടെ നടപടി എടുക്കുമെന്നുള്ളത്‌ ഓരോ വർഷവും റമദാൻ മാസത്തിനു മുന്നേ ഗവൺമന്റ്‌ തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണു. അതാണാ നാട്ടിലെ നിയമം. ഈ നിയമം അംഗികരിക്കാത്തവർ ആ നാട്ടിലേക്കെന്തിനു പോകണം? അവിടെ എന്തിനു ജോലി എടുക്കണം? അമെരിക്കയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിംകൾ ആണെങ്കിൽ വിമാനതാവളങ്ങളിൽ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ പരിശോധന ഉണ്ടാകും. അതു ആ നാട്ടിലെ സുരക്ഷാ നിയമമാണു. അത്‌ അംഗികരിച്ചവർ അങ്ങോട്ടു പോയാൽ മതി. ഷാരൂഖ്‌ ഖാനെ പോലെയുള്ളവർക്കു ഇത്തരം പരിശോധനകൾ പീഢനമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുവേങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മതം മാറി ജോർജെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ രാമനെന്നോ പേരുമാറ്റി യാത്ര ചെയ്യാമല്ലോ? അതു പോലെ സൗദി അടക്കമുള്ള നാടുകളിലെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കുന്നവർ മാത്രം ആ നാടുകളിൽ പോയാൽ മതിയല്ലോ? അവർക്കിഷ്ടത്തിനു ജിവിക്കുവാൻ ഒരു പുറം നാട്ടിൽ തന്നെ പോകണെമെങ്കിൽ 'നേപാളിൽ' ഒക്കെ പോയി ജീവിതവൃത്തി കരുപ്പിടിപ്പിക്കാമല്ലോ?

സൗദി ഗവൺമന്റ്‌ ഒരു നായരെയും നിർബന്ധപൂർവ്വ്വം അങ്ങോട്ടു ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ കുറെ തൊഴിൽ ഉണ്ടു. അതു എടുക്കുവാൻ തൊഴിലാളികളെ വേണം. തൊഴിൽ ചെയ്തോളൂ, പകരം ശമ്പളം തരാം. എന്നു മാത്രമേ സൗദി അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത്‌. അതല്ലാതെ കാലാകാലങ്ങളായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം നായർക്കു വേണ്ടി മാറ്റിയെഴുതണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ, നായരേ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്‌ മോഡിയൊന്നുമല്ലല്ലോ?


ബാബരീ പള്ളി തകർത്തതിൽ സന്തോഷിച്ച്‌ ലഡു വൊക്കെ പരസ്യമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന നിലക്കുള്ള പൗരാവകാശവും,ആവിശ്കാര സ്വ്വതന്ത്ര്യവും, സൗദി അംഗീകരിച്ചെന്നു വരില്ല. അതിനു പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയല്ലേ ഉചിതം?

എന്നാൽ ഈ നായർ ആരോപിക്കുന്നതു പോലെയാണോ വിഷയങ്ങൾ? നായരുടെ ഒരു വാചകം ഇങ്ങിനെ "കുറ്റം ചെയ്തവരെ മരുഭൂമിയിലെ കഴുകന്മാർക്കിട്ടുകൊടുക്കും" ഹാ ഹാ അപ്പോൾ എത്ര പേർ ഇങ്ങിനെ കഴികൻ പിടിച്ചുതിന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കും? ഇതു അച്ചടിക്കുന്നവരെയും, അതു തൊണ്ട തൊടാതെ വായിച്ച്‌ നിശ്വാസമിടുന്നവരെയും ഓർത്ത്‌ സഹതപിക്കാം. അല്ലാതൊന്നു ചെയ്യുവാനില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ..


നായരുടെ പ്രധാന ആരോപണം ലോക മുസ്ലിംകളുടെ രണ്ടു വിശുദ്ധ ഗേഹങ്ങളായ മക്ക, മദീന എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക്‌ നായരെ കയറ്റുന്നില്ലത്രെ. എന്നു മാത്രമല്ല കിലോ മീറ്റരുകൾക്കപ്പുറം നായരെ കയറ്റുകയില്ലെന്ന ബൊർഡും ഉണ്ടത്രെ. എന്തിനാണു നായരങ്ങോട്ട്‌ പോകുന്നത്‌? പോയി തോഴാൻ നായരുടെ വെല്ല മൂർത്തികളെയും അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടൊ? ബാബരീ മസ്ജിദിൽ സംഭവിച്ചതു പോലെ ആളുറങ്ങിയ നേരത്ത്‌ വെല്ല കല്ലുകളും കൊണ്ടുവെച്ച്‌ അവകാശവാദമുന്നയിക്കാതിരിക്കാനാകാം സൗദി ഇങ്ങിനെ ഒരു മുൻ കരുതൽ അടുത്തിരിക്കുക. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു. ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുന്നേ വിശുദ്ധ ഗേഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച അല്ലാഹുവിനാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട
"കറുത്ത കല്ലു"അക്രമികൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുകയും പിന്നീട്‌ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു അതു തിരികെ സ്ഥാപിച്ചതും.


മദീന പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നതു തന്നെ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ പെരിലാണു. അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബങ്ങളെയും, സഹപ്രവർത്തകരെയും മരണാനന്തരം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ പള്ളിയിലാണു. തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചും, ആക്രമിച്ചുമൊക്കെ പലതവണ ഈ ഖബറുകൾ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു മെൽപറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഗേഹങ്ങളിലേക്ക്‌ അമുസ്ലിംകളുടെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചത്‌. അല്ലാതെ അത്‌ വിശ്വാസപരമായ നടപടിയുടെ ഭാഗമല്ല, മറിച്ച്‌ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തം. നായ്‌രുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനക്കും ഇവിടെ സാഹചര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നായർക്കെന്തവിടെ കാര്യം? ഒരു കാര്യം വ്യക്തം. അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ജോർജോ,നായരോ അവിടെ സന്ദർഷിച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായി അവർ നെരിടേണ്ട നിയമനടപടികൾ ഒഴിച്ചു നിറുത്തിയാൽ
"പുണ്യാഹം തെളിച്ച്‌" ശുദ്ധി വരുത്തുകയില്ല. മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണുന്ന മത സംഹിതയാണു ഇസ്ലാം.


ഇത്ര സൗഹൃദം ഘോഷിക്കുന്ന നായർ.
"അഹിന്ദുക്കൾക്ക്‌ ക്ഷെത്രത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല"എന്നാ നാടൊട്ടുക്കുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച്‌ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണാവോ? യാദ്ര്ശ്ചികമായി ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലെങ്ങാനും ഒരന്യമതസ്ഥൻ കയറിയാൽ ഉടനെ മതപോലിസായാനിക്കരുകാർവരും, അവരുടെ വക ഭേത്യം. പിന്നെ തന്ത്രിയുടെ വക പുണ്യ്യാഹം. ഒരു ക്ഷുദ്ര ജീവിയൊന്നുമല്ല അവിടെ വന്നു പെട്ടത്‌, മറിച്ച്‌ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനാണു എന്ന വകതിരിവൊന്നും പുണ്യാഹം നടത്തുന്നവർക്കില്ലല്ലോ? വയലാർ രവിയുടെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ വിവാഹത്തിനു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ക്ഷേത്രം മുഴുക്കെ പുണ്യാഹം നടത്തി ശുദ്ധി ചെയ്ത പാരമ്പര്യമാണു നായരുടെ കൂട്ടക്കാർക്കുള്ളത്‌. ഒരു തലമുറ അരിയപ്പെടുക പിതാവിന്റെ നാമത്തിലാണു. പിതാവിനെ അറിയാത്തവർ മാതാവിന്റെ കുടുംബക്കാരിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും. ഇവിടെ വയലാർ രവിയെന്ന ഈഴവ പിതാവിന്റെ മകനെന്നതിനേക്കാൾ മേഴ്സി രവിയെന്ന മാതാവിന്റെ മകനായതാണു മാതാവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവർ പരിഗണിച്ചതും പുണ്യാഹം തെളിച്ചതും.


നായരേ പറയുവാനാണെകിൽ ഒരുപാടുണ്ട്‌. രണ്ടു കാലിലും മന്തുമായി അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നായരെ പോലുള്ളവരാണു രണ്ട്കാലിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കുന്നത്‌. ഇതൊരു മനോരോഗവുമാണു.
ഇതിൽ കൂടുതൽ നായർക്ക്‌ സമയം അനുവധിക്കുന്നില്ല


Sunday, January 17, 2010

സംഘപരിവാര്‍-ഭരണകുടം കാണാന്‍ മടിക്കുന്ന നേര്‍കാഴ്ചകള്‍


സംഘപരിവാര്‍-ഭരണകുടം കാണാന്‍ മടിക്കുന്ന നേര്‍കാഴ്ചകള്‍
പിണറായിയുടെ സ്വികരണ മുറിയിലും ,സുഫിയ മദനിയുടെ അടുക്കളയിലും, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തും കാമറ വെച്ചു എക്സിക്ലുസിവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അടിച്ചുവിടുന്ന മാധ്യമ തമ്പുരാക്കന്മാരോ, കളമശ്ശേരിയില്‍ ആളില്ലാതെ കത്തിയ ബസ് ഈ നുറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കൊടിയ ഭികരതയായി വിധിയെഴുതിയ ജട്ജി എമാനോ ,പ്രണയത്തില്‍ വര്‍ഗ്ഗിയത കലര്‍ത്തിയ പോലീസോ പരസ്യമായിഹിന്ദുത്വ ഭികരര്‍ നടത്തുന്ന താഴെകാണുന്ന ആയുധപരിശിലനം കാണുകയില്ല.
രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ്

കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിം തിവ്രവാദികളല്ല,

ആഫ്ഗാനിലെ താലിബാൻ തീവ്രവാദികളുമല്ല.

നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാരതത്തിലെ

പവൻ മാർക്ക്‌ അ ഹിംസാവാദികളും,

രാജ്യസ്നേഹികളുമായ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരർ

എന്താ കുട്ടീ ഇതു,

പർദ്ദയിട്ട ആ തലയിലേക്കും,

അവളുടെ നിറവയറിലേക്കും .

ഇനിയും ഉന്നം കിട്ടിയില്ല?

ഇതു ത്രിശൂലം.

നിയമം, പോലീസ്‌, മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ.

വളയിടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കണ്ടില്ലേ? തോക്കും ബോംബും.

നിയമം, പോലീസ്‌, കോടതികൾ ....പ്ഫൂ. പോകാൻ പറ.. അതൊക്കെ മേത്തന്മാർക്കുള്ളതല്ലേ... ഞങ്ങളെ ഒന്നു തൊട്ടുനോക്കട്ടെ പോലിസും കോടതിയും അപ്പോൾ കാണാം കളി

അതാ അവിടെ തന്നെ ഉന്നം, മേത്തന്റെ നെഞ്ചത്ത്‌ തന്നെ.

ഇനിയും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ?

തടിയന്റവിട നസീർ, സർഫാസ്‌ അല്ലേയല്ല.

ഇതു നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളാ ഏമ്മാനേ,

ഇവരെ വിട്ടുകള. അതാ അവിടെ ഒരാൾ

താടിവെച്ചു വരുന്നു. മേത്തനാണവൻ.

നമുക്കാ തീവ്രവാദിയെ വകവരുത്താം.